Hydrotherapie

Deze vorm van fysiotherapeutische oefentherapie in het water is vooral geschikt voor patiënten die vanwege hun gewrichtsklachten niet functioneel of niet voldoende in de praktijk kunnen oefenen.

Let op: de term "hydrotherapie" levert veel verwarring op. De meeste zorgverzekeraars vergoeden geen "hydrotherapie" omdat deze term ook veel misbruikt wordt door aanbieders via verenigingen, buurthuizen, etc. voor bewegen in het water. Van de arts is dan ook de verwijzing nodig voor "Fysiotherapie in het water", daarna kunnen wij de aanvraag indienen bij de zorgverzekeraar.
Ondanks de verwarring over deze benaming, kiezen wij nog steeds bewust voor "hydrotherapie" omdat dit het meest bekende woord is.

Deze fysiotherapie is er voor patiënten met (chronische) klachten maar ook voor revalidatie na operaties, bijvoorbeeld een nieuwe heup of nieuwe knie prothese. Ook worden er door ons een aantal patienten behandeld met neurologische aandoeningen.

Hydrotherapie wordt voornamelijk als groepstraining gegeven. Een aantal patiënten wordt individueel behandeld in het water.

Locatie:
Instructiebad de Escamphof
Escamplaan 57
2547 GA Den Haag.

De 'Escamphof' is een verwarmd instructiebad van 140 m2 met een temperatuur van 33 graden Celsius met allerlei voorzieningen voor mindervalide patienten: waterrolstoelen, til-liften, elektrische toegangsdeuren, etc.

De therapietijden zijn:
- dinsdag 08.30 uur - 10.00 uur (vnl. individuele therapie)
- dinsdag 14.30 uur - 17.00 uur
- vrijdag  10.00 uur - 14.00 uur

Hydrotherapie wordt gegeven door Cynthia de Bruin, Sarah Meijers, Rianne Eversteijn, Roel Kamp en Jan Hortensius

Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij Jan Hortensius (= coordinator hydrotherapie). 

Bij een "chronische indicatie" kan bij een aantal zorgverzekeraars ook een beperking gelden in aantal en tijdsduur.
Bij een "niet chronische indicatie" is het aantal  afhankelijk van de aanvullende verzekering en geldt soms ook een beperking in aantal en tijdsduur.
Een "chronische klacht" is geen "chronische indicatie"!!
Voor een "chronische indicatie" gelden bijzondere voorwaarden: de aandoening moet voorkomen op de indicatielijst en wordt pas vergoed na de 20e behandeling uit de aanvullende verzekering of met eigen betaling indien het aantal behandelingen in de aanvullende verzekering niet voldoende is. 

Bovenstaande informatie is slechts een samenvatting van de voorwaarden en lang niet volledig. Vraag daarom altijd naar uw situatie!