Hydrotherapie

Deze vorm van fysiotherapeutische oefentherapie in het water is vooral geschikt voor patiënten die vanwege hun gewrichtsklachten niet functioneel of niet voldoende in de praktijk kunnen oefenen.

Let op: de term "hydrotherapie" levert veel verwarring op. De meeste zorgverzekeraars vergoeden geen "hydrotherapie" omdat deze term ook veel misbruikt wordt door aanbieders via verenigingen, buurthuizen, etc. voor bewegen in het water. Van de arts is dan ook de verwijzing nodig voor "Fysiotherapie in het water", daarna kunnen wij de aanvraag indienen bij de zorgverzekeraar.
Ondanks de verwarring over deze benaming, kiezen wij nog steeds bewust voor "hydrotherapie" omdat dit het meest bekende woord is.

Deze fysiotherapie is er voor patiënten met (chronische) klachten maar ook voor revalidatie na operaties, bijvoorbeeld een nieuwe heup of nieuwe knie prothese. Ook worden er door ons een aantal patienten behandeld met neurologische aandoeningen.

Hydrotherapie wordt voornamelijk als groepstraining gegeven. Een aantal patiënten wordt individueel behandeld in het water.

Locatie:
Instructiebad de Escamphof
Escamplaan 57
2547 GA Den Haag.

De 'Escamphof' is een verwarmd instructiebad van 140 m2 met een temperatuur van 33 graden Celsius met allerlei voorzieningen voor mindervalide patienten: waterrolstoelen, til-liften, elektrische toegangsdeuren, etc.

De therapietijden zijn:
- dinsdag 08.30 uur - 10.00 uur (vnl. individuele therapie)
- dinsdag 14.30 uur - 17.00 uur
- vrijdag  10.00 uur - 14.00 uur

Hydrotherapie wordt gegeven door Marijke Wiechers, Cynthia de Bruin, Sarah Meijers, Rianne Eversteijn, Roel Kamp en Jan Hortensius

Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij Jan Hortensius (= coordinator hydrotherapie). 


Overzicht van (meest voorkomende)verzekeraars voor groeps hydrotherapie:

                      Fysiotherapie in het water of ook  "Hydrotherapie".
                                                     
                      1. Groepstherapie                              2. Individuele therapie (wordt hier niet verder vermeld,                                          |                                                        is over het algemeen geen probleem)
                            |
                            |

  chronische indicatie           niet chronische indicatie              combinatietherapie 
  = basis verzekering           = aanvullende verzekering       = groeps + individueel
Achmea  beperkte duur         beperkte duur    nee 
CZ  ja         ja    ja
Delta lloyd   ja         ja    ja
DSW  ja         ja    ja
Menzis ja            ja    nee 
IZA-cura ja         ja    nee 
OHRA  ja          ja    ja 
VGZ ja         ja    nee 
Zilveren Kruis    beperkte duur           beperkte duur     nee 

  

Bij een "chronische indicatie" geldt bij veel zorgverzekeraars ook een beperking in aantal en tijdsduur.
Bij een "niet chronische indicatie" is het aantal  afhankelijk van de aanvullende polis en geldt soms ook een beperking in aantal en tijdsduur.
Een "chronische klacht" is geen "chronische indicatie"!!
Voor een "chronische indicatie" gelden bijzondere voorwaarden: de aandoening moet voorkomen op de indicatielijst en wordt pas vergoed na de 20e behandeling uit de aanvullende verzekering of met eigen betaling indien het aantal behandelingen in de aanvullende verzekering niet voldoende is.
Bovenstaand schema is slechts een samenvatting van de voorwaarden en lang niet volledig. Vraag daarom altijd naar uw situatie!