Directe toegankelijkheid

Sinds een aantal jaren is het mogelijk zonder verwijzing van uw huisartseen afspraak te maken met uw fysiotherapeut.Deze beoordeelt of de klacht door hem of haar kan worden behandeld ofdat u toch voor verdere controle en diagnostiek naar uw huisarts moet gaan.Oordeelt uw fysiotherapeut dat de klacht in aanmerking komt voor therapie,wordt de behandeling gestart en zal uw huisarts in kennis worden gesteld van deze behandeling. Uw huisarts blijft zodoende op de hoogte van uw situatie.

Bestaat er een uitgebreide medische status en/of heeft u een ingreep ondergaanin het ziekenhuis en een specialist bezocht, is een verwijzing noodzakelijk met nadere informatie betreffende uw klachtenproblematiek. Voor langdurige fysiotherapie of behandeling aan huis is altijd een verwijzing van uw arts noodzakelijk.