###GOOGLEMAPS###

Traumanetwerk

 

Traumanetwerk

 ‌Fysiotherapie‌ ‌Transvaal‌ ‌is‌ ‌sinds‌ ‌2016‌ ‌aangesloten‌ ‌bij‌ ‌het‌ ‌Traumanetwerk‌ ‌Haaglanden. ‌ ‌Dit‌ ‌is een‌ ‌specialistisch‌ ‌netwerk‌ ‌voor‌ ‌traumatologische behandeling voor patiënten met gevolgen van een (ernstig) ongeluk. Het betreft een samenwerking tussen het‌ ‌Haaglanden‌ ‌Medisch‌ ‌

Centrum (HMC),‌ ‌HagaZiekenhuis‌, Fysiogroep‌ ‌Haaglanden‌ ‌en‌ ‌Basalt‌ ‌Revalidatie.‌ ‌

Kijk voor meer informatie over het Trauma Netwerk op:

https://fysiogroephaaglanden.nl/specialismes/traumanetwerk-haaglanden/‌

 

U kunt voor meer informatie over traumatologische behandeling contact opnemen met Roel‌ ‌Kamp‌ ‌of ‌Marijke‌ ‌Wiechers.‌ ‌