###GOOGLEMAPS###

Hartfalen

Hartfalen.

 

Inleiding.

Net zoals bij het CVRM project  is ook bij hartfalenrevalidatie  onze praktijk betrokken, vandaar deze uitleg en informatie.

 

Hartfalen.

Hartfalen is een aandoening waarbij de hartspier minder capaciteit heeft en daardoor  niet meer de functie heeft om zijn dagelijkse  taken te volbrengen. Het is een combinatie van verschillende verschijnselen.

Hartfalen is als aandoening al heel lang bekend, maar de laatste tijd komt het steeds meer in de publiciteit:

-          Er komen steeds meer patiënten met hartfalen

-          Er is meer aandacht voor de preventie

-          Voorheen werd  hartfalen alleen behandeld in het  ziekenhuis, tegenwoordig kan ook doorverwezen worden naar gespecialiseerde Fysiotherapie praktijken.

 

Oorzaak van hartfalen.

Er zijn veel oorzaken voor hartfalen. De meest voorkomende zijn:

-          Status na hartinfarct

-          Te hoge bloeddruk

-          Slecht functionerende hartkleppen

-          Hartritmestoornissen

 

Klachten en verschijnselen bij hartfalen.

De verschijnselen zijn ook zeer verschillend bij hartfalen. De belangrijkste kenmerken zijn:

-          (spier)vermoeidheid en kortademigheid

-          Opgezette benen en voeten

-          Slecht slapen  en ’s nachts vaak plassen ivm verminderde nierfunctie

-          Koude handen en voeten

 

Indeling van hartfalen.

Hartfalen wordt ingedeeld in 4 categorieën :

1. geen klinische  klachten

2. klachten bij forse inspanning

3. klachten bij matige inspanning

4. klachten in rust

 

Behandeling.

Hartfalen is een chronische aandoening en de behandeling bestaat o.a. uit:

-          Medicijnen: o.a. bloeddrukregulatie , plastabletten, bloedverdunning

-          Leefregels: stoppen met roken, gewichtsvermindering, voeding, voldoende beweging

-          Hartfalenrevalidatie

 

Hartfalenrevalidatie.

Ook in onze praktijk kunnen patiënten met hartfalen worden begeleid. De oefenruimte beschikt over de benodigde trainingsapparatuur en alle veiligheids eisen: AED, reanimatie, meetapparatuur als saturatie meting en  bloeddrukmeting.

Bij ons in de praktijk hebben Cynthia, Marijke en Jan de  cursusdagen “hartfalen “ gevolgd en zijn ook betrokken bij het CVRM project (zie hierboven). Tevens  werken wij samen met de 6 andere fysiotherapiepraktijken die ook specifieke hartfalenrevalidatie geven en ook zijn  aangesloten bij Fysiogroep Haaglanden ( zie link).