Hartfalen

Net zoals bij het CVRM project  is ook bij hartfalenrevalidatie  onze praktijk betrokken, vandaar deze uitleg en informatie.

Hartfalen is een aandoening waarbij de hartspier minder capaciteit heeft en daardoor  niet meer de functie heeft om zijn dagelijkse  taken te volbrengen. Het is een combinatie van verschillende verschijnselen.

Hartfalen is als aandoening al heel lang bekend, maar de laatste tijd komt het steeds meer in de publiciteit:

Oorzaak van hartfalen.

Er zijn veel oorzaken voor hartfalen. De meest voorkomende zijn:

Klachten en verschijnselen bij hartfalen.

De verschijnselen zijn ook zeer verschillend bij hartfalen. De belangrijkste kenmerken zijn:

Indeling van hartfalen.

Hartfalen wordt ingedeeld in 4 categorieën :

  1. geen klinische  klachten
  2. klachten bij forse inspanning
  3. klachten bij matige inspanning
  4. klachten in rust

Behandeling.

Hartfalen is een chronische aandoening en de behandeling bestaat o.a. uit:

Hartfalenrevalidatie.

Ook in onze praktijk kunnen patiënten met hartfalen worden begeleid. De oefenruimte beschikt over de benodigde trainingsapparatuur en alle veiligheids eisen: AED, reanimatie, meetapparatuur als saturatie meting en bloeddrukmeting.
Echter is hartfalen bij de zorgverzekeraars geen chronische indicatie, dus het aantal behandelingen dat vergoed wordt, is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. 

Bij ons in de praktijk hebben Cynthia de Bruin, Marijke Wiechers en Jan Hortensius de cursus “hartfalen “ gevolgd en zijn ook betrokken bij het CVRM project.
Tevens werken wij samen met de 8 andere fysiotherapiepraktijken in Den Haag/Wassenaar die ook specifieke hartfalenrevalidatie geven en ook aangesloten zijn bij Fysiogroep Haaglanden. Het protocol voor deze revalidatie is nog in ontwikkeling.