CVRM

Fysiotherapie  Praktijk Transvaal is betrokken bij het project CVRM, welke gestart is in een aantal wijken van Den Haag, in samenwerking met een betrokken huisarts, diëtist en praktijkondersteuner.(zie verdere info onderaan deze pagina).

CVRM  staat voor Cardio Vasculair Risico Management. 

De zorg voor CVRM richt zich op het voorkomen of vertragen  van hart- en vaatziekten.  
Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in Nederland.
De zorg van CVRM richt zich dan ook speciaal op patiënten met een verhoogd risico op eventuele hart- en vaatziekten.

De risicofactoren zijn ondermeer:

CVRM programma.

Binnen het CVRM programma begeleiden huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten en fysiotherapeuten deze  patiënten met een compleet programma. Dit CVRM programma biedt zorg op maat. De patiënt heeft een grote rol hierin en er wordt een positieve  instelling verwacht  Het is een actief programma en omvat onder andere:

Indien de deelnemers gekozen hebben voor een een beweegadvies, wordt er een afspraak gemaakt bij Fysiotherapie Praktijk Transvaal voor een intake en fitheidstest. Vanuit deze test wordt er een passend beweegadvies gegeven.
Er wordt van de deelnemer verwacht hier zelfstandig mee aan de slag te gaan en gemotiveerd te zijn om een ander beweeggedrag op te pakken. 

De werkgroep CVRM wordt gecoördineerd door ELZHA  (= samenwerkende huisartsen in de regio Den Haag) en dit zorgplan is opgesteld op basis van de laatste medisch wetenschappelijke  inzichten.

Voor wie?

Er zijn twee groepen patiënten die  deel kunnen nemen aan het CVRM programma:

Deelnemers aan dit programma worden uitgenodigd voor een speciaal CVRM spreekuur van de praktijkondersteuner  bij de huisarts.

CVRM in de regio Den Haag:
Vanaf 1 januari 2012 is de pilot gestart in de regio Den Haag en werkt Fysiotherapie Praktijk Transvaal samen met dokter A.Y.Burghgraef, huisarts aan de Apeldoornselaan, de praktijk- ondersteuner Marian Stil en de diëtiste Luanca Hordijk, om de patiënt de begeleiden.

Een aantal fysiotherapeuten van onze praktijk, Cynthia de Bruin, Marijke Wiechers  en Jan Hortensius, hebben door het volgen van de cursusdagen, bijeenkomsten van de CVRM-scholing  en praktijkervaring de kennis en kunde om deze patiënten te begeleiden.