Wat is COPD

COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Het is een ongeneeslijke ziekte met ernstige benauwdheid als belangrijkste kenmerk. Bij COPD is er sprake van een luchtwegobstructie (blokkade), door chronische ontstekingen in de luchtwegen, die blijvende schade kunnen veroorzaken. De elasticiteit van de longen neemt af. COPD is helaas niet te genezen. Als u COPD heeft, heeft u daardoor vaak adem tekort. Bijvoorbeeld bij het traplopen, wandelen, werken of aankleden. Uw longen kunnen bij COPD niet meer voor 100% zorgen voor een goede ademhaling.

Therapeuten

Binnen Fysiotherapie Transvaal zijn Marijke Wiechers en Sarah Meijers verantwoordelijk voor de COPD-zorg. De praktijk is aangesloten bij Luchtwerk (COPD expertisegroep regio Den Haag e.o., klik hier voor een link naar de website.)

Behandeling

De doelen van fysiotherapeutische behandeling voor COPD zijn:

De behandeling van COPD is bij voorkeur in groepsverband vanwege lotgenotencontact en omdat je op deze manier van elkaar kunt leren en elkaar kunt stimuleren. Trainen gebeurt in een veilige omgeving, onder begeleiding van een fysiotherapeut. Er wordt niet gek opgekeken wanneer je moet hoesten.

Wij houden u goed in de gaten door het meten van de saturatie (zuurstofgehalte in het bloed), uw bloeddruk en de hartslagfrequentie. Tevens is het mogelijk om met zuurstof te trainen.

Therapietijden

Maandag   12:30-13:30 en 13:30-14:30
Dinsdag   13:00-14:00
Woensdag   11:00-12:00
Donderdag   12:30-13:30 en 13:30-14:30
Vrijdag   13:00-14:00

Vergoeding

Uit de longfunctietest van de longarts en na de intake kunnen we opmaken of u voor een langdurig traject in aanmerking komt. Voor een COPD Gold stadium II, III of IV geldt dat u fysiotherapie op chronische basis vergoed kan krijgen. Vanaf de twintigste behandeling wordt de therapie dan vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de eerste twintig behandelingen moet u aanvullend verzekerd zijn, of deze (deels) zelf betalen.